EUCHARYSTYCZNA SIEĆ
Klasztor Klarysek w Budziszynie/Bautzen

Pójdźmy uwielbiać Pana

Adoracja zajmuje w niebie poczesne miejsce, a na ziemi jest niezastąpiona, bo Bóg jest realnie obecny w Eucharystii.

Ogłoszenie przez Ojca św. Roku Eucharystii, stanowił dla nas klarysek sakramentek bodziec, by dzielić się z Wami darem adoracji poprzez stworzoną Eucharystyczną Sieć Uwielbienia. Zapraszamy do odkrycia skarbu cichej adoracji Najświętszego Sakramentu przed tabernukulum. Czas spędzony u Jezusa ukrytego w Eucharystii nie jest bynajmniej czasem straconym, lecz pogłębia więź z Bogiem, jest świadectwem wiary i może wpływać na decyzje w Kościele i w świecie.

Osobistą adorację każdego *każdej chcemy świadomie włączyć we wspólnotową sieć, bo wolno nam zaufać zapewnieniu Jezusa, który powiedział, że gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w imię moje, tam jestem pośród nich.

Tak powstaje w Niemczech i daleko poza granicami wspólnota modlitwy, sieć modlitwy , która włącza się w wielkie dziękczynienie Pana.

W adorującej sieci Eucharystii mogą brać udział katolicy każdego wieku, pod warunkiem, że są gotowi i zadeklarują swoją gotowość trwania w cichej adoracji przed tabernakulum przez wybrany przez siebie czas; w jakim kościele, w jakim dniu - jak długo - pozostaje w gestii każdego *każdej.

Można tez zachęcić innych. Również mile widziane są dzieci, bo i one mogą przynieść dobre owoce jeśli przyzwyczają się np. raz albo dwa razy w tygodniu 5 albo 10 minut adorować Jezusa.

Od strony finansowej nie ma żadnych zobowiązań.

Adres:
Klarissen von der Ewigen Anbetung
Kloster St. Clara
Klosterstr. 9
D - 02625 Bautzen
DEUTSCHLAND

Tel./Fax: 03591 / 21 10 83
e-mail: klarissen@gmx.de
internet: www.netzwerk-eucharistie.de.vu

Download Karta uczestnictwa w Sieci Eucharystii (pdf)

Online-formular:

Attention: Our online-form unfortunately does not work at this moment!
Achtung: Unsere Online-Formulare funktionieren zur Zeit leider nicht!
Kedźbu: Naše online-formulary we wokomiku nažel njefunguja!


Niniejszym zgłaszam swój udział w Sieci Eucharystii i deklaruję swoją gotowość cichej adoracji przed tabernakulum

w kościele
(miejscowość, pod wezw.)
w czasie
( np. tygodniow / codziennie 15 minut )

 

   
Nazwisko
Imię
Data urodzenia
   
   
Adres
 
 
telefon:
telefax:
e-mail: