Mreža Euharistija

"Dođite, poklonimo se ... "

Klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu u nebu ima prvenstvo, a na zemji je neophodno potrebno, jer Bog je u sv. Euharistiji prisutan.

Mi klarise smo u godini Euharistije, 8. prosinca 2004., započele s . To je molitvena mreža, kojom želimo s Vama podijeliti dar euharistijskog klanjanja.

Pozvani ste u šutnji otkriti bogatstvo klanjanja pred tabernakulom. Vrijeme provedeno kraj euharistijskog Isusa nije izgubljeno vrijeme, štoviše ono jača odnos s Bogom, ono je svjedočanstvo vjere i može utjecati na odluke u Crkvi i svijetu.

Neka osobno klanjanje bude pritom svjesno povezano u mrežu, jer se smijemo pouzdati u Isusovo obećanje, da je tamo gdje su dvoje ili troje u Njegovo ime sabrani i On među njima. Tako nastaje u našoj zemlji i izvan nje velika zajednica, jedna mreža molitava, koja stvara duhovno raspoloženje za veliku zahvalu Isusu.

U mogu sudjelovati kršćani svih starosnih dobi, ako su spremni provesti neko vrijeme klanjajući se pred tabernakulom. U kojoj crkvi i kada, odnosno kako dugo prepušteno je u slobodi svakom ponaosob prema njegovim mogućnostima.

Smijete pozvati i druge molitelje. Ako i djeca nauče jedamput ili dvaput tjedno na pet ili deset minuta posjetiti Isusa u crkvi to može donijeti dobre plodove.
Download Beteiligungskarte (pdf-format)

Online-Formular:

Attention: Our online-form unfortunately does not work at this moment!
Achtung: Unsere Online-Formulare funktionieren zur Zeit leider nicht!
Kedźbu: Naše online-formulary we wokomiku nažel njefunguja!


Sudjelujem u MREŽI EUHARISTIJA i molim u šutnji pred tabernakulom

U crkvi
Vrijeme
Redovito
   
Prezime:
Ime:
Datum rođenja
   
   
Ulica
Pošt. Broj /mjesto
Land:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:Ta pobožnost Vas ne veže nikakvim financijskim obavezama.

Pošaljite nam ispunjeni listić:

•  Molite se po mogućnosti u crkvi pred tabernakulom (osim bolesnih ili ako je crkva jako daleko). Stoga navedite u kojoj crkvi obično molite.

•  pod vrijeme ispunite na pr. 15 minuta, 1 sat ili od 10 - 10.30 sati

•  pod redovito ispunite na pr. 1 x tjedno ili 2 x mjesečno, svaki dan, ili navesti dan u tjednu (na pr. srijedom)

ostali podaci su pohranjeni u našoj kartoteci. Mi ćemo Vam tokom godine dvaput ili triput slati cirkularno pismo s malim poticajima a po želji možemo podijeliti s Vama i molitvene nakane ili molitvena iskustva.